Aanleg nieuwe banen op tenniscomplex.

 

Aanleg nieuwe banen op tenniscomplex Tevero.

Op donderdag 18 mei zijn een aantal enthousiaste leden begonnen met de aanleg van onze nieuwe banen op het sportcomplex van Tevero aan de Boschweg.

het wordt al aardig kaal op het tennispark

De eerste werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van hekwerken, beplantingen en het oefenbord van de tennisvereniging. Dit kon op vrijdag erna afgerond worden. Later moeten de leden de aanwezige tegelverhardingen deels verwijderen, waarna de gemeente Dinkelland kan starten met het grondwerk. De gemeente heeft ons toegezegd dit voor haar rekening te nemen. Hiervoor zijn wij de gemeente zeer erkentelijk. Tot op heden verlopen de contacten met de vertegenwoordigers van de gemeente bijzonder goed. Wij hopen dat dit in het verdere traject gecontinueerd kan worden.

 

Jan en Hans in actie bij het snoeiwerk 

Op woensdag 20 mei zat het snoeiwerk erop. ’s Morgens vroeg stonden de medewerkers van de gemeente al klaar om al het groen af te voeren. Met groot materieel klaarden zij in no time deze klus. Hierna konden wij beginnen met hij verwijderen van de tegelverhardingen. Hiervoor moesten eerst de gravelbak geleegd worden en het overtollige grind verplaatst worden.

Om 2 uur ’s middags kwam de firma Eertman een container brengen, waarin de tegels verzameld kunnen worden, zodat deze later makkelijk afgevoerd kunnen worden.

 

de container arriveert

Op zaterdag 23 mei is er hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe banen. Enkelen van ons waren al om half 8 ’s morgens aanwezig om te beginnen met opnemen en opslaan van de tegelverhardingen en opsluitbanden. De eerste hoeveelheid werk afgevoerd naar de puinstort. De rest moest in depot gezet worden om later weer te hergebruiken. Met 8 mensen werd er gewerkt aan deze megaklus. Vooraf gingen wij ervan uit, dat we hiervoor wel de hele dag nodig zouden hebben. Door noeste arbeid was de klus al tegen de klok van tweeën geklaard. Dit was nooit gelukt zonder de inzet van Frank Niekrake, die ons met een shovel behulpzaam was, waardoor het vullen van de puincontainers aanmerkelijk vlotter verliep.

assistentie van Frank Niekrake met shovel

Volgende week kan er begonnen worden met het grondwerk er een aanbrengen van de drainage.

het resultaat van een dag hard werken

Dinsdag 26 mei is er flink vordering gemaakt. Medewerkers van Noaberkracht waren al vroeg in de weer. Eerst werd er zwarte grond afgegraven en gelijk weer aangevuld met zand. Erg sneu was het dat vlak voor de middag een medewerker van Noaberkracht onwel werd en per ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis. In eerste instantie waren zijn collega’s begrijpelijkerwijs nogal aangeslagen en onderbraken zij hun werkzaamheden. Na de middag keerden zij echter terug en hervatten zij hun werkzaamheden. Inmiddels is de helft van de baan al voorzien van puinverharding en ook is de drainage al deels aangelegd.

de puinverharding arriveert

Wij wensen de medewerker van Noaberkracht een voorspoedig herstel.

Op 28 mei hebben de medewerkers van Noaberkracht het laatste grondwerk en aanbrengen van puinverhardingen afgerond.

Binnenkort start Paul Scheper met het egaliseren van de puinverharding, waardoor deze er nagenoeg vlak bij komen te liggen. Ook is de veldverlichting besteld. Deze zal binnenkort geleverd en aangebracht worden. Nu kunnen wij aan de slag met het aanbrengen van de nodige kantopsluitingen en trottoirbanden, waarna de tegelverhardingen aangebracht kunnen worden. 

ook het grondwerk voor de laatste banen aan de Boschweg is klaar

Op vrijdag 29 mei zijn wij begonnen met het stellen van de eerste trottoirbanden.  Dit is voor ouderen, zoals wij, geen eenvoudige opgaven. De banden wegen zo’n 90 kilo per stuk. Na de eerste banden stonden kregen wij het al aardig in de slag en konden wij voor de middag de eerste kant afronden.

 

de eerste kant staat er in, nu de rest nog 

In de eerste juniweek zijn we flink opgeschoten met de aanleg van onze banen. In begin zag het wat somber uit omdat de eerst gestelde banden te hoog stonden in verband met uitbreidingsplannen van het terras van de tennisvereniging. Doordat er deskundige hulp van Paul Scheper werd ingeroepen werden de banden snel opnieuw gesteld. Ook had Paul nog enkele trottoirbanden in opslag, die gebruikt konden worden. Hierdoor konden bijna alle banden ter plaatse van de voormalige oefenkooi gesteld worden. Volgende week arriveren de overige banden, waardoor de snelheid er in gehouden kan worden. Ook wordt in de tweede week van juni de baanverlichting geleverd en aangebracht. Als alles zo voorspoedig blijft verlopen, kunnen wij begin juli onze eerste wedstrijden op onze nieuwe banen spelen.

bijna alle trottoirbanden zijn gesteld

De 3 banen aan de Boschweg zullen in een later stadium worden afgerond.

de eerste proefballen werden gegooid

In de tweede week van juni zijn wij flink opgeschoten met de aanleg van de nieuwe banen. Alle bestratingen zijn nagenoeg allemaal aangelegd. Op 9 juni plaatste de firma Aerolux de baanverlichting. Nieuwsgierig als we waren, moest dit natuurlijk in de late avonduren uitgetest worden. De lichtopbrengst is voortreffelijk en de spreiding van het licht blijft nagenoeg beperkt tot het oppervlak van de banen, waardoor de aanwonenden nauwelijks overlast zullen ondervinden.

 
de firma Aerolux bezig met het plaatsen van de masten

Nu resten ons alleen nog het egaliseren van de banen, het dressen met zand en het afstrooien met split of een soortgelijk materiaal. Hierna kunnen wij 6 banen in gebruik nemen. Hierna kunnen de 3 banen aan de Boschweg aangepakt worden.

eerste test van de baanverlichting

Als een van de laatste klussen aan de nieuwe banen werd op donderdag 11 juni een laag zand op de banen aangebracht en afgetrild. Jan Aveskamp zorgde ervoor dat dit nadien nauwkeurig geëgaliseerd werd. Nu moet er alleen nog een toplaag van een of ander steenachtig materiaal worden aangebracht, waarna de banen gereed zijn voor gebruik.

zand aangebracht en geëgaliseerd

 

Op woensdag 17 juni zijn we weer druk geweest met de aanleg van de banen. Al vroeg togen enkelen van ons naar Gildehaus om hier materiaal voor de toplaag te gaan halen. Na enige tijd keerden zij terug met 3 aanhangers met fijngemalen natuursteen. Anderen waren al op de banen om het split dat een dag eerder was gearriveerd te verdelen over drie banen. De drie banen aan de Boschweg krijgen een toplaag van gebroken metsel/betonpuin. Als strak alles klaar is, beschikken wij over 3 verschillende toplagen. Dit is ideaal voor training voor de Duitse competitie, omdat je hier ook allerlei verschillende toplagen tegen komt.

de aanhangers met leislag worden gelost

Nadat de toplaag was aangebracht, hebben we ons bezig gehouden met het aanbrengen van de lijnen tussen de banen. Nu nog de laatste kleine details en de eerste 6 banen zijn klaar. Volgende week kan gestart worden met de afwerking van de drie banen aan de Boschweg.

de lijnen tussen de banen zijn aangebracht

Op 19 juni hebben we de werkzaamheden aan de eerste 6 banen kunnen afronden, zodat wij in juli op de nieuwe banen kunnen gaan spelen. De afronding van de 3 banen aan de Boschweg zal nog enig uitstel vergen, omdat de bestratingswerkzaamheden bij de kantine van Tevero eerst moeten worden afgerond.

Vandaag zijn de laatste trottoirbanden gesteld en is het gat in hekwerk aan de Kuiperijstraat weer gedicht. Ook is de oude dug-out schoongemaakt. Volgende week zal een plexiglazen wand worden vervangen. Als de houten zitting arriveert, kan ook deze worden aangebracht, dan is de dug-out weer zo goed als nieuw.

 

 

de laatste banden gesteld en het hekwerk weer gedicht

Op donderdag 2 juli hebben wij de eerste 6 banen in gebruik genomen en zijn wij begonnen met onze onderlinge competities. Voor de meesten was het wel even wennen. De banen zijn nog wat aan de zachte kant en moeten nog inklinken. Dit kan nog wel even duren. Meestal gaan hier wel enkele weken overheen. Geduld is een schone zaak.

de eerste wedstrijd op nieuwe banen

De laatste loodjes wegen het zwaarst wordt er wel eens gezegd. Dat geldt ook bij het aanleggen van onze banen. Na ruim 6 weken komt er eindelijk zicht op een afronding van de werkzaamheden. Op 8 juli hebben we het ruwe werk afgerond en wachten er nog enkele kleinere werkzaamheden op ons en kunnen wij ons eindelijk weer concentreren op het spelen van onderlinge wedstrijden. Competities zullen er voorlopig vanwege de coronacrisis wel niet gespeeld worden.

de banen 7, 8 en 9 zijn klaar

Op maandag 3 augustus is de verhuizing voltooid met het verplaatsen van het “verenigingssymbool” naar de ingang van het tennispark. Nu moeten er nog enkele details worden afgewerkt, dan is de operatie afgerond en kunnen de banen officieel  worden geopend.

Wij hopen nog vele jaren op onze nieuwe locatie actief te kunnen zijn.

de ballen zijn gearriveerd

Als vereniging hadden wij al lang de wens te kunnen beschikken over een eigen clubvlag. Van Tevero kregen wij het aanbod om gebruik te mogen maken van een van haar vlaggenmasten. Nu wij ook beschikken over een nieuw verenigingslogo en onze website is opgefrist, kon ook de nieuwe verenigingsvlag in top

de vlag in top