Jaarvergadering.

Op maandag 27 maart hebben wij onze jaarvergadering gehouden bij eetcafé Jimmy. Tijdens deze vergadering hebben wij als penningmeester afscheid genomen van Fons Lammerink. Fons heeft deze functie ruim 10 jaar naar alle tevredenheid vervuld. De vereniging is hem hiervoor veel dank verschuldigd.

Fons wordt bedankt door onze voorzitter

Als opvolger van Fons werd Henk Oude Voshaar tot onze nieuwe penningmeester gekozen.